بانوی بلوچ ایرانی چهارمین بانوی برتر روستایی جهان شد

۰۴ دی ۱۳۹۷در ۱:۰۳ ق٫ظ

بانوی بلوچ ایرانی چهارمین بانوی برتر روستایی جهان شد

دنیا به احترام این بانوی ایرانی ایستاد + عکس ها ایستاده در برابر باد. چشمان معصومش در بی کران کویر غرق شده است. چنان مصمم به افق می نگرد که گویی آن نقطه که ایستاده همه دنیای اوست. در همان خانه خشتی قدیمی که هرازگاهی صدای بره ...