باوجود همه برنامه های امریکا به میزان مورد نیاز نفت می فروشیم

۰۱ بهم ۱۳۹۷در ۹:۳۲ ب٫ظ

باوجود همه برنامه های امریکا به میزان مورد نیاز نفت می فروشیم

معاون اول رئیس جمهوری: باوجود همه برنامه های امریکا به میزان مورد نیاز نفت می فروشیم به گزارش مکران: معاون اول رئیس جمهوری گفت: با وجود همه برنامه های آمریکائی ها برای جلوگیری از فروش نفت و انتقال پول به ایران و جلوگیری از واردات کالاهای مورد ...