عذر خواهی نماینده محترم کهنوج از مردم نجیب هرمزگان بابت حواشی بوجود آمده در سفر وزیر صمت

    حمزه در نطق میان دستور: پشت پرده حاشیه ایجادشده در پی سفر وزیر صنعت به جنوب کرمان چه بود؟ عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، به تشریح دلایل حواشی ایجادشده در پی سخنرانی وی همزمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به جنوب استان کرمان پرداخته ...

    عذر خواهی نماینده محترم کهنوج از مردم نجیب هرمزگان بابت حواشی بوجود آمده در سفر وزیر صمت

    حمزه در نطق میان دستور: پشت پرده حاشیه ایجادشده در پی سفر وزیر صنعت به جنوب کرمان چه بود؟ عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، به تشریح دلایل حواشی ایجادشده در پی سخنرانی وی همزمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به جنوب استان کرمان پرداخته ...

    Go to TOP
    Go to TOP