تاریخ انتشار:05 آذر 1400در 5:58 ب.ظ کد خبر:23211

باغشهر دهکهان

چندیست که ازآمدن پاییز همان فصل خزان می گذرد وزردی آن برقامت سبززمین نشستن گرفته است ،آری خزان نیزجزءلاینفک طبیعت است ونمی توان وجودش راانکارکرد ،خالق زیبای بهارمی دانست اگرپاییزدرطبیعت نباشد طبیعت چیزی کم دارد وقتی انسان درپهنه بیکران طبیعت به تفرج می پردازد شکوه ...
چندیست که ازآمدن پاییز همان فصل خزان می گذرد وزردی آن برقامت سبززمین نشستن گرفته است ،آری خزان نیزجزءلاینفک طبیعت است ونمی توان وجودش راانکارکرد ،خالق زیبای بهارمی دانست اگرپاییزدرطبیعت نباشد طبیعت چیزی کم دارد وقتی انسان درپهنه بیکران طبیعت به تفرج می پردازد شکوه وعظمت خالق زیبایی هارابه وضوح مشاهده می کند ،پاییزاگرچه بیشتربارنگ زرد شهرت دارد ولی باید دانست که پاییزجادوگررنگهاست وازهررنگی که انسان اراده کند می توان آنرادرپاییزجستجوکرد .دهکهان اگرچه اسیرکابوس خشکسالی شده است ولی بازهم پاییزی دیدنی دارد ،خزان درختان انار،انجیر،انگورو…درکنارسرسبزی چهارفصل درختان سربه فلک کشیده انبه ودرکناردرختان پرتقال ونارنگی که شهرت دهکهانی بودنشان درهمه جای ایران زمین پیچیده است جلوه ای دیگردارد ،زیبایی این نقاشی پروردگار آنجابه شکوه وعظمت می رسد که درختان نخل که قنوتشان رادرپیشگاه پروردگاردرچهافصل تکرارمی کنندویک لحظه آرام وقرارندارند آنان بالای سرپرتقالها ونارنگی ها به نظاره نشسته اند وشایدقنوت نمازبارانشان امتداد داشته است ،این تصویر که جزبا دیدن درتوصیف نمی گنجد چشم هربیننده ای رابه وجد می آورد .اینجاسخن آن پیرمرددهکهانی درگوشم زمزمه می کند که می گفت :ای دهکهان ایستادگی نخلهایت راتابی نهایت دوست دارم زیرا آنهانمادصبرواستقامت مردمان نستوه تو دربرابرنابرابریهاهستند .وجایی دیگر کودکی خردسال که دراولین انشای دبستانش چنین می نویسدای دهکهان ،ای سرزمین ابا واجدادی من ازدیرباز مرمانت به ایمان واعتقاد شهره عام وخاص بده اند وگویای این حقیقت وجود مرقدوبارگاه امام زاده سیدسلطان عطاءالله است که درسرزمین پاک توآرمیده وآنرامتبرک کرده است ،ولی این راهم می دانم که حق توبیشترازاینهاست که آنرا ادا نکرده اند.(الف موج)

بازدیدها: ۱۲۴

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi