نشست هم اندیشی اعضا مطبوعات جنوب کرمان در دلفارد+تصویر

    به گزارش سایت مکران: شامگاه امشب در آخرین روز از برنامه های گرامیداشت مقام خبرنگار، دورهمی خبرنگاران جنوب کرمان با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب کرمان و تعدادی از خبرنگاران در کافه باربد شهر جیرفت، برگزار شد. در این برنامه، « هدایت پیرنیا »، گفت: ...

    Go to TOP
    Go to TOP