بايگاني براي بنیادشهید هرمزگان
اقتداربختیاری سرپرست بنیاد شهید هرمزگان معرفی شد

۱۰ مهر ۱۳۹۸در ۱۰:۲۶ ب٫ظ

اقتداربختیاری سرپرست بنیاد شهید هرمزگان معرفی شد

اقتدار بختیاری از نیروهای جوان و ایثارگر استان؛ 🔺 به عنوان سرپرست بنیاد شهید هرمزگان معرفی شد 🔶 به گزارش مکران ، عباس اقتدار بختیاری از نیروهای خدوم و توانمند بومی استان به عنوان سرپرست بنیاد شهید هرمزگان معرفی شد. 📍از جمله سوابق اقتدار بختیاری می توان ...