بايگاني براي آرامش
آرامش کامل بر استان کرمان حاکم است

23 مهر 1401در 10:40 ب.ظ

آرامش کامل بر استان کرمان حاکم است

?آرامش کامل بر استان کرمان حاکم است ?رییس کل دادگستری استان کرمان: ? به گزارش مکران تمامی اغتشاشات و ناآرامی هایی که در روزهای گذشته در برخی از مناطق اتفاق افتاد، با همت نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی مدیریت شده و اکنون آرامش کامل بر استان کرمان ...