بايگاني براي تعطیلی پنج شنبه ها
تغییر ساعات اداری و لغو تعطیلی پنج شنبه ها فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم شریف هرمزگان است..

04 مهر 1398در 3:02 ب.ظ

تغییر ساعات اداری و لغو تعطیلی پنج شنبه ها فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم شریف هرمزگان است..

تغییر ساعات اداری و لغو تعطیلی پنج شنبه ها فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم شریف هرمزگان است.. به گزارش مکران هرساله در ایام تابستان به دلایل، شرایط محیطی ، کم بود انرژی (آب وبرق) مسوولان محلی تصمیم به تغییر ساعات اداری کارمندان دولت ...