بايگاني براي خبرگلاشکرو
فلاح کهن:سوخت تراکتورداران نباید کسرشود

14 تیر 1402در 0:00 ق.ظ

فلاح کهن:سوخت تراکتورداران نباید کسرشود

فرماندار قلعه گنج هم با توجه به نگرانی کشاورزان گفت: به گزارش مکران قاچاق سوخت واقعیتی در جنوب کرمان است اما تراکتورهای ما ۱۲ ماه کار می کنند و باید به این موضوع هم توجه کرد. محمد فلاح کهن با بیان اینکه این منطقه مبدا ...