بايگاني براي رفسنجان
رئیس کل دادگستری کرمان از صدور کیفر خواست قاتل ده نفر در رفسنجان خبر داد

26 مهر 1401در 7:59 ب.ظ

رئیس کل دادگستری کرمان از صدور کیفر خواست قاتل ده نفر در رفسنجان خبر داد

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد: به گزارش مکران صدور کیفرخواست در پرونده قتل ۱۰ نفر در رفسنجان توسط یک تبعه افغان رییس کل دادگستری استان کرمان از صدور کیفرخواست پرونده قتل ۱۰ نفر در شهرستان رفسنجان توسط یکی از اتباع بیگانه خبر داد و ...