بايگاني براي زنبورعسل
برگزاری روز مزرعه استانی زنبورعسل درجنوب استان کرمان

10 آذر 1401در 5:47 ب.ظ

برگزاری روز مزرعه استانی زنبورعسل درجنوب استان کرمان

🔰برگزاری روز مزرعه استانی زنبورعسل درجنوب استان کرمان 💠روز مزرعه استانی زنبورعسل با رویکرد افزایش بهره وری و اشتغال پایدار در روستای میجان از توابع شهرستان جیرفت، حوزه مرکز جهادکشاورزی رضوان برگزار گردید. مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: در ...