بايگاني براي سرباز فراری
سرباز فراری‌های جنوب کرمان چگونه تخفیف مجازات بگیرند

08 اردیبهشت 1402در 10:20 ق.ظ

سرباز فراری‌های جنوب کرمان چگونه تخفیف مجازات بگیرند

⭕️ سرباز فراری‌های جنوب کرمان چگونه تخفیف مجازات بگیرند؟ 🔻 به گزارش کهنوجیها ، هادی حسین زاده رئیس دادسرای نظامی جنوب کرمان با اشاره به اجرای طرح بازگشت به سنگر که در راستای فراهم کردن زمینه بازگشت سربازان فرار از خدمت اجرا می شود گفت: اگر ...