بايگاني براي معاون بهداشتی
دکتر فرشیدی معاون بهداشتی وزارت بهداشت ودرمان شد

10 آبان 1401در 8:26 ب.ظ

دکتر فرشیدی معاون بهداشتی وزارت بهداشت ودرمان شد

یک هرمزگانی معاون وزیر بهداشت شد 📍حسین فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان معاون وزیر بهداشت منصوب شد.