بايگاني براي مهندس میجانی
برگزاری روز مزرعه استانی زنبورعسل درجنوب استان کرمان

10 آذر 1401در 5:47 ب.ظ

برگزاری روز مزرعه استانی زنبورعسل درجنوب استان کرمان

🔰برگزاری روز مزرعه استانی زنبورعسل درجنوب استان کرمان 💠روز مزرعه استانی زنبورعسل با رویکرد افزایش بهره وری و اشتغال پایدار در روستای میجان از توابع شهرستان جیرفت، حوزه مرکز جهادکشاورزی رضوان برگزار گردید. مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: در ...

آموزش حسابداری در جهت توانمند سازی زنان روستایی توسط جهادکشاورزی

10 آذر 1401در 5:40 ب.ظ

آموزش حسابداری در جهت توانمند سازی زنان روستایی توسط جهادکشاورزی

🔰دوره آموزشی ترویجی ویژه مدیران عامل و حسابداران و اعضا صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری برگزار گردید به گزارش مکران به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: در راستای ...