بايگاني براي مکران-خبرهای شهرستان میناب-صنعت معدن
صادرات و واردات ماهیانه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال از گمرکات شهرستان میناب

24 مرداد 1395در 9:12 ق.ظ

صادرات و واردات ماهیانه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال از گمرکات شهرستان میناب

کارگاه آموزشی آموزشی ویژه تجار ، بازرگانان و پیله وران با شرکت ۱۱۷ نفر در سالن بهورز میناب برگزار شد. سید احمد عدنانی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان میناب ، هدف از برگزاری این دوره را توسعه صادرات غیر نفتی و رویه صدور ...