بايگاني براي مکران-خبرهای شهرستان میناب-نمایشگاه-فنی حرفه ایی-میناب
نمایشگاه دستاوردهای آموزشی مرکز فنی حرفه ایی خواهران میناب

14 مرداد 1395در 6:03 ب.ظ

نمایشگاه دستاوردهای آموزشی مرکز فنی حرفه ایی خواهران میناب

نمایشگاه دستاوردهای آموزشی مرکز فنی حرفه ایی خواهران میناب در این مرکز افتتاح شد. فاطمه اعتمادی رئیس مرکز فنی حرفه ایی خواهران میناب گفت : در این نمایشگاه کارهای کارآموزان رشته های کیف دوزی ، ملیله دوزی ، شبه قالی ، هویه کاری و گل های ...