بايگاني براي مکران-پلاتو نمایش-خبرهای شهرستان میناب-درویش نژاد-ققنوس
اخطار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به شهردار میناب

30 اردیبهشت 1395در 1:16 ب.ظ

اخطار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به شهردار میناب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان به شهردار و فرمانداری ویژه شهرستان میناب در خصوص عدم انجام تعهدات خود نسبت به هنرمندان مینابی ، انتقاد کرد. علیرضا درویش نژاد مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین برگزاری جشنواره تئاتر ...