رتبه اول میهمان پذیری فرهنگیان در اختصاص آموزش و پرورش قشم / پذیرش قریب ۲۰۰۰ نفر روز

۱۷ فروردین ۱۳۹۸در ۲:۲۴ ب٫ظ

رتبه اول میهمان پذیری فرهنگیان در اختصاص آموزش و پرورش قشم / پذیرش قریب ۲۰۰۰ نفر روز

رتبه اول میهمان پذیری فرهنگیان در اختصاص آموزش و پرورش قشم / پذیرش قریب ۲۰۰۰ نفر روز آموزش و پرورش قشم با پذیرش یکصد و هشتاد و نه هزار و ۴۵۶ نفر روز بالاترین رتبه پذیرش گردشگران فرهنگی را در استان هرمزگان به خود ...