جعفر علیپور بهزادی در این نشست ضمن تبریک و گرامی داشت روز ملی خلیج فارس گفت: اصحاب رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند.

وی  با اشاره به ظرفیت های خوب کشاورزی استان و همچنین اهمیت امنیت غذایی برای مردم هرکشوری گفت: یک کشور برای حفظ اقتدار و قدرت خود در جامعه بین المللی نیازمند داشتن امنیت غذایی پایدار است.

این عضو موظف هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور با بیان اینکه ایجاد شهرکهای تخصصی با توجه به مزیت های طبیعی هر منطقه گفت:این مهم باعث افزایش تولید در واحد سطح و ارتقای همه جانبه ی شاخص های تولید می شود.

علیپور بهزادی ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی را در همین راستا خواند و گفت:این شرکت به عنوان یک شرکت توسعه ایی دارای اختیارات خوب ،کارآمد و در خوری در راستای توسعه است.

وی ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی  در استان ها در سه حوزه دام،آبزی پروری،زراعت و باغبانی را از وظایف مهم این مجموعه خواند و تصریح کرد: این شرکت زیر ساخت های مورد نیاز را برای صنایع مذکور را فراهم میکند و با در اولویت قرار دادن نفع کشاورز اراضی آماده شده را از طریق فراخوان به کشاورزان متقاضی ارائه می دهد.

عضو موظف هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور مزیت های استان در حوزه آبزی پروری را از هم ظرفیت های خوب استان خواند و تصریح کرد: حدود ۲۰ هزار  هکتار در استان هرمزگان ظرفیت یابی شده است گفت حدود ۱۵هزار شغل و بالغ بر هفت هزار میلیارد ارزش سرمایه گذاری این مهم خواهد بود.

علیپور تصریح کرد :تاکنون در منطقه حسن لنگی بندرعباس حدود هزار و ۶۰۰هکتار اراضی پرورش میگو اقدامات اولیه واگذاری آن صورت گرفته است.

وی خاطر نشان شد ۱۳۰۰۰ هکتار از این اراضی نیز در مزارع غرب استان در شهرک مهرگان در حال آماده سازی است که برای مدیریت بهتر این شهرک به شهرکهای کوچتر تبدیل می گردد.

این عضو موظف هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور تصریح کرد:تمام تلاش های صورت کرفته در این راستا در حال انجام است و امید است در کمتر از دوسال واگذاری این بیست هزار هکتار صورت پذیرد.

علیپور ایجاد زنجیره تولید در هر شهرک استان  را از اهم برنامه های استان خواند و گفت:ایجاد۱۸۰ هکتار گلخانه در چهار نقطه استان از دیگر برنامه های این مجموعه در استان است که اقدامات اولیه آن صورت گرفته است.

وی احداث چهار شهرک گلخانه ایی و شش شهرک شیلاتی را از اهم برنامه های شرکت شهرک های کشاورزی کشور در استان خواند.