دریادار رودسری:

  ۲۹ فروردین روز تجلی یاد ۴۸هزار شهید ارتش است فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش گفت: ۲۹ فروردین ماه هر سال یادآور رشادت فرزندان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلی یاد ۴۸ هزار شهید ارتش است.  امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری در یک ...

  دریادار رودسری:

  ۲۹ فروردین روز تجلی یاد ۴۸هزار شهید ارتش است فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش گفت: ۲۹ فروردین ماه هر سال یادآور رشادت فرزندان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلی یاد ۴۸ هزار شهید ارتش است.  امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری در یک ...

  دریادار رودسری:

  ۲۹ فروردین روز تجلی یاد ۴۸هزار شهید ارتش است فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش گفت: ۲۹ فروردین ماه هر سال یادآور رشادت فرزندان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلی یاد ۴۸ هزار شهید ارتش است.  امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری در یک ...

  دریادار رودسری:

  ۲۹ فروردین روز تجلی یاد ۴۸هزار شهید ارتش است فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش گفت: ۲۹ فروردین ماه هر سال یادآور رشادت فرزندان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و تجلی یاد ۴۸ هزار شهید ارتش است.  امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری در یک ...

  Go to TOP
  logo-samandehi
  Go to TOP