با حکم وزیرکشور سرکار خانم شیبانی معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان شد

    وزیر کشور حکم اولین بانوی معاون استاندار در هرمزگان را منصوب کرد به گزارش مکران :▫وزیر کشور با صدور حکمی نازنین شیبانی تزرجی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان منصوب کرد. در حکم دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به نازنین شیبانی ...

    Go to TOP
    Go to TOP