برگزاری جشن رهایی در منوجان

  برگزاری جشن رهایی در منوجان به گزارش مکران :بمناسبت یکسالگی تاسیس مرکز بازتوانی بانوان فردای روشن، با حضور مهندس منصوری معاون توسعه گهرزمین (معین اقتصادی شهرستان منوجان )،آقایان افشار منش ریاست محترم دادگستری ،رضایی دادستان محترم ، رضایی دادیار شعبه اول ،مولوی محمد پکیردادزهی امام ...

  برگزاری جشن رهایی در منوجان

  برگزاری جشن رهایی در منوجان به گزارش مکران :بمناسبت یکسالگی تاسیس مرکز بازتوانی بانوان فردای روشن، با حضور مهندس منصوری معاون توسعه گهرزمین (معین اقتصادی شهرستان منوجان )،آقایان افشار منش ریاست محترم دادگستری ،رضایی دادستان محترم ، رضایی دادیار شعبه اول ،مولوی محمد پکیردادزهی امام ...

  برگزاری جشن رهایی در منوجان

  برگزاری جشن رهایی در منوجان به گزارش مکران :بمناسبت یکسالگی تاسیس مرکز بازتوانی بانوان فردای روشن، با حضور مهندس منصوری معاون توسعه گهرزمین (معین اقتصادی شهرستان منوجان )،آقایان افشار منش ریاست محترم دادگستری ،رضایی دادستان محترم ، رضایی دادیار شعبه اول ،مولوی محمد پکیردادزهی امام ...

  برگزاری جشن رهایی در منوجان

  برگزاری جشن رهایی در منوجان به گزارش مکران :بمناسبت یکسالگی تاسیس مرکز بازتوانی بانوان فردای روشن، با حضور مهندس منصوری معاون توسعه گهرزمین (معین اقتصادی شهرستان منوجان )،آقایان افشار منش ریاست محترم دادگستری ،رضایی دادستان محترم ، رضایی دادیار شعبه اول ،مولوی محمد پکیردادزهی امام ...

  لیست افراد تأئید صلاحیت شده برای انتخابات روز دوشنبه اتاق بازرگانی بندرعباس

  لیست افراد تأئید صلاحیت شده برای انتخابات روز دوشنبه اتاق بازرگانی بندرعباس در تازه‌ترین بروز رسانی اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات فردای اتاق بازرگانی بندرعباس شاهد برخی تغییرات در لیست هستیم به طوری که نام دو چهره شاخص انتخابات ...

  Go to TOP
  Go to TOP