بايگاني براي سوخت بری
سرزمین شغل‌های ناشاغول

24 فروردین 1402در 3:07 ب.ظ

سرزمین شغل‌های ناشاغول

⭕️سرزمین شغل‌های ناشاغول! محمدرضا واحدی 🔻شاغول در اصل یک ابزار بنایی است که نشان می‌دهد دیواری که جناب معمار می‌چیند چه قدر راست و درست بالا می‌رود! یا ...