وی اظهار داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش یا مراکز و واحدهای این دانشگاه در سراسر هرمزگان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

معاون دانشگاه پیام نور هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی اشاره کرد و گفت: داوطلبین و علاقمندان به تحصیل می توانند طبق بخشنامه تحصیل همزمان در دو رشته مقطع کارشناسی داشته باشند و این دستورالعمل شامل فارغ التحصیلان قبلی دانشگاه نیز می باشد.

خانم دکتر عامری در پایان به انتخاب محل آزمون دانشجویان پرداخت و اظهار داشت: با وجود سیستم بروز دانشگاه پیام نور دانشجویان نگران محل آزمون خود نیز نباشند، دانشجو با توجه شرایط شغلی و محیطی خود می توانند در نزدیکترین واحد دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، قبل از شروع امتحانات محل آزمون خود را انتخاب و سپری نماید.