تاریخ انتشار:30 تیر 1398در 10:24 ب.ظ کد خبر:20307

لیست افراد تأئید صلاحیت شده برای انتخابات روز دوشنبه اتاق بازرگانی بندرعباس

لیست افراد تأئید صلاحیت شده برای انتخابات روز دوشنبه اتاق بازرگانی بندرعباس در تازه‌ترین بروز رسانی اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات فردای اتاق بازرگانی بندرعباس شاهد برخی تغییرات در لیست هستیم به طوری که نام دو چهره شاخص انتخابات ...

لیست افراد تأئید صلاحیت شده برای انتخابات روز دوشنبه اتاق بازرگانی بندرعباس

در تازه‌ترین بروز رسانی اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات فردای اتاق بازرگانی بندرعباس شاهد برخی تغییرات در لیست هستیم به طوری که نام دو چهره شاخص انتخابات یعنی مهرداد بازرگان و محمدامین صباغی‌زاده در لیست دیده نمی‌شود.

به گزارش جنوب ایران نیوز، لیست نهایی کاندیداهای اتاق بازرگانی بندرعباس در حالی از ساعتی پیش منتشر شده که در دقیقه ۹۰ نام مهرداد بازرگان شاخص‌ترین کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس از لیست حذف شده است! این در حالی است که نام محمد امین صباغی زاده نیز از همان ابتدای بررسی صلاحیت‌ها در لیست نبود اما پسر وی (عبدالمجید صباغی زاده به همراه ۴ نفر دیگر ) شب گذشته به عنوان افراد تایید صلاحیت شده به لیست اولیه اضافه شدند.

لیست کامل اسامی کاندیداهای اتاق بازرگانی بندرعباس بدین شرح است: منبع: (+) سایت رسمی اتاق بازرگانی ایران

گروه_فعالیت: بازرگانی

۱ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۸۰۰۱۱۰۰۵۶ لیلا آزادمجو اسحق ۱۲
۲ اتاق بندرعباس بازرگانی ۳۳۹۱۳۷۳۱۶۴ عبدالحمید افندی احمد ۱۳
۳ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۸۰۰۰۴۸۳۴۸ سیدمحسن بنی هاشمی سیدمحمد ۱۴
۴ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۸۰۰۱۵۷۰۹۹ عزیزاله بیگ عینالوئی نوازاله ۱۵
۵ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۸۱۹۱۳۵۷۶۴ سیدمحمود جعفری سیدحیدر ۱۶
۶ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۴۰۰۴۸۶۳۲۴۹ بدر دریابان حسن ۱۸
۷ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۹۸۰۲۸۵۹۲۰ علیرضا دوستعلی مصیب ۱۹
۸ اتاق بندرعباس بازرگانی ۲۵۱۰۵۷۶۳۵۶ محمد راستی علی ۲۳
۹ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۸۲۹۵۵۵۶۳۴ هانی ربیعی نژاد عبدالرزاق ۲۴
۱۰ اتاق بندرعباس بازرگانی ۰۰۴۵۱۷۰۵۶۸ علیرضا سایبانی احمد ۲۵
۱۱ اتاق بندرعباس بازرگانی ۴۶۹۹۱۶۶۹۵۴ اردشیر صالحی نودژ محمدرضا ۲۶
۱۲ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۸۰۰۰۶۲۸۲۹ امید طیبی حمید ۲۷
۱۳ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۸۲۸۸۸۰۲۱۳ حمید طیبی خداداد ۲۸
۱۴ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۸۰۰۱۰۶۸۹۳ امید عمرانی علی ۲۹
۱۵ اتاق بندرعباس بازرگانی ۱۰۸۰۰۱۴۸۰۳۸ حسن علی عمرانی یداله ۳۱
۱۶ اتاق بندرعباس بازرگانی ۲۶۴۹۲۵۶۵۲۴ میرمهیار مجد سیدتقی ۳۲
گروه_فعالیت: صنعت

۱۷ اتاق بندرعباس صنعت ۵۵۴۹۸۹۵۱۹۶ محمد آشینه احمد ۴۱
۱۸ اتاق بندرعباس صنعت ۵۷۰۹۷۶۵۵۴۶ علی اکبری پارگامی نجفقلی ۴۲
۱۹ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۹۸۰۰۹۴۱۹۴ حمیدرضا امینی فرد غلامرضا ۴۳
۲۰ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۱۳۷۳۲۰ امیدعلی پورعلیمردان محمدرفیع ۴۶
۲۱ اتاق بندرعباس صنعت ۳۴۲۱۸۲۰۳۲۵ ایمان جمالی عبداله ۴۷
۲۲ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۱۷۲۵۱۳ ناصر حامدی محمدصادق ۴۸
۲۳ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۱۰۴۱۴۸ شهرام رحیمیان محمداسمعیل ۴۹
۲۴ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۶۱۴۹۹۹۶۹ عبدالرحمن سفاری احمد ۵۱
۲۵ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۰۶۲۵۰۸ داریوش کشتکار غلامحسین ۵۲
۲۶ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴ سیدپرویز محبی نوذر سیدمحمد ۵۳
۲۷ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۱۳۵۷۰۸ فاطمه محسنی نژادجهرمی اصغر ۵۴
۲۸ اتاق بندرعباس صنعت ۱۴۰۰۵۰۴۶۰۵۷ حسین معصومی رجبعلی ۵۶
۲۹ اتاق بندرعباس صنعت ۳۳۹۱۵۱۱۷۶۱ مهران نجاتی ابراهیم ۵۷
۳۰ اتاق بندرعباس صنعت ۱۰۸۰۰۰۲۷۶۲۰ سیدعلی هاشمی سیدابوطالب ۵۸
گروه_فعالیت: کشاورزی

۳۱ اتاق بندرعباس کشاورزی ۳۳۹۲۲۳۸۷۳۲ عباس براهیمی قلعه قاضی محمد ۶۱
۳۲ اتاق بندرعباس کشاورزی ۳۴۷۹۲۰۸۳۱۲ ابراهیم پورحیدری قنبر ۶۲
۳۳ اتاق بندرعباس کشاورزی ۳۳۹۱۸۰۶۳۱۱ حسن ترکمانی شهمراد ۶۳
۳۴ اتاق بندرعباس کشاورزی ۵۳۷۹۸۹۳۳۶۸ مهدی جوادی ابوطالب ۶۴
۳۵ اتاق بندرعباس کشاورزی ۱۰۸۰۰۰۵۷۴۷۲ آزاد دولتی قاسم ۶۵
۳۶ اتاق بندرعباس کشاورزی ۳۳۹۲۴۷۳۴۸۰ مجتبی زارعی ابراهیم ۶۷
۳۷ اتاق بندرعباس کشاورزی ۰۹۴۳۱۶۲۰۵۱ محمدرضا زهی خان آقا ۶۸
۳۸ اتاق بندرعباس کشاورزی ۱۸۱۸۱۴۴۰۸۵ محمد صالحی عبداله ۶۹
۳۹ اتاق بندرعباس کشاورزی ۳۳۹۱۷۸۴۸۹۱ عبدالمجید صباغی زاده محمدامین ۷۱
۴۰ اتاق بندرعباس کشاورزی ۳۳۹۱۴۶۴۸۵۲ محمدرضا صفا علی ۷۲
۴۱ اتاق بندرعباس کشاورزی ۱۰۸۰۰۰۹۶۴۱۲ حسین عمرانی یداله ۷۳
۴۲ اتاق بندرعباس کشاورزی ۱۰۸۰۰۱۵۴۱۸۹ فرامرز گودرزی یوسف ۷۴
گروه_فعالیت: معدن

۴۳ اتاق بندرعباس معدن ۳۳۹۲۱۹۶۶۲۲ علی باژیان حسن ۸۱
۴۴ اتاق بندرعباس معدن ۱۰۸۶۱۰۵۰۳۷۸ حسام حقیقی فرد اسحق ۸۲
۴۵ اتاق بندرعباس معدن ۳۳۹۱۵۹۳۴۳۱ پیام رضائی قاسم ۸۳
۴۶ اتاق بندرعباس معدن ۱۰۸۰۰۱۲۸۵۵۴ حسن روحانی تازیانی مصطفی ۸۴
۴۷ اتاق بندرعباس معدن ۲۵۱۱۲۰۱۰۳۸ محسن عسکری احمد ۸۵
۴۸ اتاق بندرعباس معدن ۱۰۸۶۰۰۰۶۸۴۸ منوچهر عسکری سیاهوئی امان اله ۸۶

بازدیدها: ۱۹۹

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi