تاریخ انتشار:۳۱ خرداد ۱۴۰۰در ۱۲:۴۲ ب٫ظ کد خبر:22403

کمک قابل توجه ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) به توسعه شهرستان بشاکرد

🔹دانشمند مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان درگفتگوباخبرنگار صبح مکران اظهار کردحسب دستوردکترمخبر درجهت ایجادفضای آموزشی و خوابگاه دانش آموزان شهرستان بشاگرد وهمچنین منزل اقامتی برای معلمان آن شهرستان بنیادبرکت وابسته به ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) قراردادی با گروه جهادی آل یاسین درجهت ...

🔹دانشمند مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان درگفتگوباخبرنگار صبح مکران اظهار کردحسب دستوردکترمخبر درجهت ایجادفضای آموزشی و خوابگاه دانش آموزان شهرستان بشاگرد وهمچنین منزل اقامتی برای معلمان آن شهرستان بنیادبرکت وابسته به ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) قراردادی با گروه جهادی آل یاسین درجهت احداث وتعمیر پنج پروژه بامشخصات واعتبار اعلامی منعقدنمود

🔹۱-احداث خوابگاه پسرانه خمینی شهر با اعتبارمبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
🔹۲-تکمیل خوابگاه دخترانه خمینی شهر بااعتبارمبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
🔹۳-تعمیرمجتمع آموزشی پسرانه خمینی شهر با اعتبارمبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

🔹۴-تعمیرمدرسه دوطبقه شهیدباهنر واقع دربشاگرد بااعتبارمبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

🔹۵-تعمیرمنزل اقامتی معلمان واقع دربشاگرد با اعتبارمبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

🔹جمع کل اعتبار این پروژها به مبلغ ۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد

کمک قابل توجه ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) به توسعه شهرستان بشاکرد

🔹دانشمند مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان هرمزگان درگفتگوباخبرنگار صبح مکران اظهار کردحسب دستوردکترمخبر درجهت ایجادفضای آموزشی و خوابگاه دانش آموزان شهرستان بشاگرد وهمچنین منزل اقامتی برای معلمان آن شهرستان بنیادبرکت وابسته به ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) قراردادی با گروه جهادی آل یاسین درجهت احداث وتعمیر پنج پروژه بامشخصات واعتبار اعلامی منعقدنمود

🔹۱-احداث خوابگاه پسرانه خمینی شهر با اعتبارمبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
🔹۲-تکمیل خوابگاه دخترانه خمینی شهر بااعتبارمبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
🔹۳-تعمیرمجتمع آموزشی پسرانه خمینی شهر با اعتبارمبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

🔹۴-تعمیرمدرسه دوطبقه شهیدباهنر واقع دربشاگرد بااعتبارمبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

🔹۵-تعمیرمنزل اقامتی معلمان واقع دربشاگرد با اعتبارمبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

🔹جمع کل اعتبار این پروژها به مبلغ ۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد

بازدیدها: ۶۵

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi