بايگاني براي بازدیو
مدیر کل آموزش وپرورش از مدارس سطح شهر بازدید کرد

14 فروردین 1402در 7:41 ب.ظ

مدیر کل آموزش وپرورش از مدارس سطح شهر بازدید کرد

مدیر کل آموزش وپرورش هرمزگان از مدارس سطح شهر بندرعباس بازدید کرد به گزارش مکران دکتر قویدل در این بازدید سرزده از مدارس سطح شهر ضمن دیدار با دانش آموزان و دبیران مدارس و بازدید از کلاسها وتجهیزات سرمایشی وسایر امکانات آموزشی،به سوالات دانش ...