بازدید استاندار هرمزگان از عملیات ترمیم شکستگی خط لوله خوراک پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

  به گزارش مکران در جریان این بازدید، استاندار هرمزگان در جریان فرآیند عملیات مهار نشت گاز و لوله گذاری مجدد این خط قرار گرفت.  این حادثه موجب انتشار شدید بوی گاز در مناطق وسیعی از بندرعباس تا بندرخمیر و گچین شد. شکستگی لوله به دلیل حجم غیرقابل ...

  وزیر آموزش وپرورش از جنوب کرمان بازدید کرد

  🇮🇷 وزیرآموزش وپرورش درنشست شورای آموزش وپرورش استان کرمان درمنوجان، ازایجاد قرارگاه محرومیت زدایی دروزرات آموزش وپرورش خبرداد. وزیر آموزش وپرورش درشورای استان کرمان درمنوجان با درخواست منصورشکرالهی نماینده پنج شهرستان جنوبی جهت اختصاص اعتبار ساخت پنج مجتمع آموزشی مجهزدر پنج شهرستان جنوبی موافقت کرد. دکتر نوری ...

  بازدید استاندار هرمزگان از عملیات ترمیم شکستگی خط لوله خوراک پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

  به گزارش مکران در جریان این بازدید، استاندار هرمزگان در جریان فرآیند عملیات مهار نشت گاز و لوله گذاری مجدد این خط قرار گرفت.  این حادثه موجب انتشار شدید بوی گاز در مناطق وسیعی از بندرعباس تا بندرخمیر و گچین شد. شکستگی لوله به دلیل حجم غیرقابل ...

  بازدید استاندار هرمزگان از عملیات ترمیم شکستگی خط لوله خوراک پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

  به گزارش مکران در جریان این بازدید، استاندار هرمزگان در جریان فرآیند عملیات مهار نشت گاز و لوله گذاری مجدد این خط قرار گرفت.  این حادثه موجب انتشار شدید بوی گاز در مناطق وسیعی از بندرعباس تا بندرخمیر و گچین شد. شکستگی لوله به دلیل حجم غیرقابل ...

  بازدید استاندار هرمزگان از عملیات ترمیم شکستگی خط لوله خوراک پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

  به گزارش مکران در جریان این بازدید، استاندار هرمزگان در جریان فرآیند عملیات مهار نشت گاز و لوله گذاری مجدد این خط قرار گرفت.  این حادثه موجب انتشار شدید بوی گاز در مناطق وسیعی از بندرعباس تا بندرخمیر و گچین شد. شکستگی لوله به دلیل حجم غیرقابل ...

  Go to TOP
  logo-samandehi
  Go to TOP