بايگاني براي معاونت سیاسی
بازدید معاونت سیاسی فرمانداری قلعه گنج از محله های شهر

22 فروردین 1402در 9:51 ق.ظ

بازدید معاونت سیاسی فرمانداری قلعه گنج از محله های شهر

به منظور بررسی مشکلات برخی شهروندان در محله ی چیل آباد صورت گرفت: *بازدید سالاری معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری قلعه گنج از وضعیت برخی از ساکنان و اهالی محله ی چیل آباد/توجه به تامین آب و برق مهمترین اولویت مصیب سالاری معاونت فرمانداری قلعه گنج باتفاق حجت ...