تاریخ انتشار:۲۰ تیر ۱۳۹۸در ۸:۳۷ ب٫ظ کد خبر:20154

نقش بی بدیل مدیران شهری در مدیریت بحران

نقش بی بدیل مدیران شهری در مدیریت بحران ✍مجید عسکری زاده به گزارش مکران :مدیریت بحران از اصطلاحات حوزه مدیریت است، که به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، چاره جویی‌ها و دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌گردد، که مدیریت یک سازمان، در چالش با بحران انجام می‌دهد و هدف آن ...

نقش بی بدیل مدیران شهری در مدیریت بحران

✍مجید عسکری زاده

به گزارش مکران :مدیریت بحران از اصطلاحات حوزه مدیریت است، که به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، چاره جویی‌ها و دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌گردد، که مدیریت یک سازمان، در چالش با بحران انجام می‌دهد و هدف آن کاهش روند، کنترل و رفع ودر بعضی مواقع پیش بینی وپیشگیری از بحران است. 

🔸امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود و محدودیت منابع مالی است. در تعریف مدیریت بحران باید هریک را بصورت جداگانه تعریف کرد. مدیریت عبارت است از حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود (نیروی انسانی – امکانات مالی و امکانات فیزیکی) از طریق اعمال اصول یا نظام مدیریت ( برنامه ریزی – سازماندهی – هدایت و رهبری – نظارت و کنترل و هماهنگی ) برای رسیدن به هدفی خاص.
بحران در حقیقت حادثه ای است که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و به مشقتی به جامعه انسانی به گونه ای تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.با تعریف فوق از مدیریت بحران اینجاست که نقش بی بدیل ومهم مدیران شهری در مسئله مدیریت بحران اشکار می گردد.

🔸از تازه ترین رویکردهایی که در نظریه مدیریت شهری میتوان اضافه نمود تا مدیران شهر بتوانند کارآیی بیشتری را در زمان بحرانها داشته باشند عبارت است از نقش مدیران شهری در مدیریت بحران دانست.اولین نقش ، نقش دریافت کننده اطلاعات می باشد یعنی مدیران شهر از منابع و مراکز سیستمهای موجود اطلاعات مرتبط با بحرانها را جمع آوری نمایند تا برای تصمیم سازی و تصمیم گیری آتی کارساز باشد.دومین نقش پخش کننده اطلاعات و آگاه کننده است این نقش به نحوی اطلاع رسانی و آموزش شهروندان در خصوص بحرانها می پردازد یعنی آگاهیهای لازم در خصوص نحوه برخورد و چگونگی حرکت جمعیت را در بحرانها به شهروندان اطلاع رسانی نماید. نقش سوم تشخیص بحرانها،نقش کارآفرین (گروههای اثربخش مواجه با بحران و بلایا )در سه نقش اخیر مدیران شهری از طریق دریافت نیازها و انتظارات مردم و جامعه باید بتوانند در خصوص بحرانهای ایجاد شده تصمیمات اثربخش و کارآمدتری در ارایه خدمات به آنان و فرهنگ سازی لازم دست یابند. تشکیل و سازماندهی گروههای اثربخش مواجه با بحرانها و بلایا با ترکیبی از اعضای نظام مدیریت شهری و گروهها و شهروندان متخصص در امور و عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

🔸در خصوص برنامه ریزی مدیریت شهری می بایست با علم به کلیه برنامه هایی که قبل از بروز ، یک مدیر بحران(مدیران شهری) یا به عبارتی فرمانده ی پاسخ گویی به یک سانحه شرایط اضطراری تدوین شده است و کلیه تمهیدات و اقداماتی را که به آنها پرداخته شده است ،جامعه شهری را مورد تجزیه و تحویل و کاربرد زود هنگام قرار دهد .اجرای مانور دراین بخش به مدیران شهری کمک زیادی می کند .با توجه به اینکه سوانح هر کدام خصوصیات مربوط به خود را داشته و شدت آنها به یک اندازه نیست ،اجرای مانورهایی با مقیاس واقعی با در برداشتن کلیه ابعاد یک سانحه، مدیران را برای یک برنامه ریزی مناسب و یافتن مشکلات و نقاط ضعف و قوت راهنمایی میکند .و با توجه به برنامه همه جانبه ایی که تدوین میگردد، خدمات در پاسخ گویی به بهترین شکل ارائه می گردد. بررسی مواردی که در برنامه ریزی در مدیریت بحران شهری باید مورد توجه قرار بگیرد ، به دو بخش تقسیم میگردد:
بخش اول:قبل از بروز بحران در جوامع شهری
بخش دوم :بعد از بروز بحران در جوامع شهری.

🔸با توجه به بررسی وظایف واختیارات مدیران شهری در مدیریت بحران می توان به نقش مدیران شهری چه قبل وچه بعد از بحران پی برد که در کنار سایر ادارات (هلال احمر، نیرهای امدادی ونظامی و…)مربوطه می توانند با یک مدیریت هدفمند واستراتژیک جهت آموزش شهروندان در خصوص آگاهی لازم درنحوه برخوردیا تشخیص قبل از بروز بحرانها اثر بخشی خاصی خواهند داشت . همچنین مدیران شهری از طریق دریافت احتیاجات و انتظارات مردم و آحاد جامعه، باید بتوانند در خصوص بحرانهای ایجاد شده تصمیمات مثمرثمر و کارآمدتری در ارایه خدمات به آنان و فرهنگ سازی لازم دست یابند. تشکیل و سازماندهی گروههای اثربخش مواجه با بحرانها و بلایا با ترکیبی از اعضای نظام مدیریت شهری ونیروهای امدادی و گروهها و شهروندان متخصص در امور و عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.وهمچنین با وجود برنامه ریزی های لازم وهدفمند با برگزاریهای مانورهای متعدد جهت آمادگی لازم برای بعداز بحران نیز نقشی بی بدیل خواهند داشت.

اخبار مرتبط

ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP
logo-samandehi